Публікації: Кухарський Віталій Михайлович

Статті

 1. Савула Я.Г., Чапля Є.Я., Кухарський В.М. Чисельне моделювання тепломасопереносу через тонкий криволінійний шар // Доповіді Академії Наук України. – 1995. – № 11. – С. 30-34. download
 2. Savula Ya.H., Koukharskyi V.M., Chaplia Ye.Ya. Numerical Analysis of Advection-Diffusion in the continuum with thin canal // Numerical Heat Transfer. Part A. – 1998. – 33 (3). – P. 341-351. download
 3. Кухарський В., Савула Я. Дослідження варіаційних задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими неоднорідностями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2000. Вип. 2. – С. 155-162. download
 4. Савула Я.Г., Чапля Є.Я., Кухарський В.М. Чисельне моделювання конвективного теплопереносу в середовищі з тонким капіляром // Вісник Львівського університету. Сер. Мех.-мат. – 1995. – Вип. 41. – С. 101-105. download
 5. Кухарський В.М., Савула Я.Г. Використання проекційно-сіткових методів до розв’язання задач адвекції-дифузії у тонких криволінійних каналах // Вісник Львівського університету. Сер. Мех.-мат. – 1998. – Вип. 50. – С. 148-152. download
 6. Дяконюк Л., Кухарський В., Савула Я. Математичне моделювання процесів теплопровідності у багатошарових середовищах із тонкими включеннями // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – 2000. – Т. 1. – С. 212-215. download
 7. Кухарський В.М., Савула Я.Г., Копитко М.Ф. Чисельне дослідження задач адвекції-дифузії у середовищах із включеними тонкими криволінійними шарами // Волинський математичний вісник. – 2001. – Вип. 8. – С. 86-92. download
 8. Кухарський В.М., Савула Я.Г., Головач Н.П. Стабілізація розв’язків задач адвекції-дифузії з великими числами Пекле, отриманих засобами методу скінченних елементів // Моделювання та інформаційні технології. – 2002. – Вип. 15. – С. 3-14. download
 9. Копитко М.Ф., Кухарський В.М., Савула Я.Г. Математичне моделювання та числове дослідження процесів у пористих середовищах // Моделювання та інформаційні технології. – 2002. – Вип. 19. – С. 192-198. download
 10. Савула Я.Г., Копитко М.Ф., Кухарський В.М., Дяконюк Л.М. Числові схеми на основі МСЕ для розв’язування задач адвекції-дифузії в неоднорідних середовищах // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – 2003. – С. 186-188. download
 11. Савула Я.Г., Мандзак Т.І., Кухарський В.М., Дяконюк Л.М. Числове дослідження процесів поширення субстанції у неоднорідних пористих середовищах // Механіка середовища, методи комп’ютерних наук та моделювання. – 2004. – T. 1. – С. 55-64. download
 12. Кухарська Н.П., Кухарський В.М. Математичне моделювання напружено-деформованого стану конструкцій // Пожежна безпека. – 2004. № 4. – С. 131-137. download
 13. Бурак Я.Й., Чапля Є.Я., Кондрат В.Ф., Савула Я.Г., Нагірний Т.С., Грицина О.Р., Чернуха О.Ю., Мороз Г.І., Копитко М.Ф., Кухарський В.М., Червінка К.А., Боженко Б.Л., Дяконюк Л.М. Фізико-математичне моделювання та дослідження нерівноважних процесів у деформівних локально-неоднорідних багатокомпонентних твердих тілах // Фундаментальні орієнтири науки. Збірник статей за матеріалами проектів ДФФД. Київ: Академперіодика. – 2005. – С. 103-119. download
 14. Кухарський В.М., Тиличко Л.Р., Сулим Р.І., Кухарська Н.П. Числове розв’язування двовимірних нестаціонарних задач адвекції-дифузії на прямокутній області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2006. – Вип.  11. – С. 185-192. download
 15. Кухарський В.М., Кухарська Н.П., Савула Я.Г., Мандзак Т.І. Фізико-математичне моделювання процесів тепломасоперенесення в середовищах із включеними тонкими шарами // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – Т. 11, № 3. – С. 145-152. download
 16. Кухарський В.М., Кухарська Н.П., Савула Я.Г. Використання гетерогенних математичних моделей до розв’язування задач тепломасоперенесення в середовищах із тонкими неоднорідностями // Фізикоматематичне моделювання та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 4. – С. 132-141. download
 17. Гончарук В.Є., Кухарська Н.П., Кухарський В.М., Савула.Я.Г., Торський А.Р., Чапля Є.Я. Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2007. – № 4. – С. 90-93. download
 18. Cавула Я.Г., Мандзак Т.І., Кухарський В.М. Числовий аналіз різновимірних крайових задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими включеннями // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 8. – С. 149-156. download

Тези доповідей конференцій

 1. Кухарський В.М., Головач Н.П.Комбінований підхід до розв’язування задач адвекції-дифузії в шарі ґрунту з тонким каналом // Збірник тез міжнародного симпозіуму “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища”. – Алушта. – 1996. – С. 55. download
 2. Савула Я.Г., Кухарський В.М. Математичне моделювання тепломасопереносу в середовищах з тонкими неоднорідностями // Тези доповідей всеукраїнської наукової конф. “Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях”. – Львів. – 1994. – С. 74. download
 3. Савула Я.Г., Чапля Є.Я., Кухарський В.М. Чисельний аналіз адвекції-дифузії в середовищі з тонким каналом // Тези доповідей міжнародної конференції “Теорія апроксимацій та чисельні методи”. – Рівне. – 1996. – С. 69. download
 4. Савула Я.Г., Чапля Є.Я., Кухарський В.М. Математичні моделі теплопровідності в середовищах з тонкими покриттями і включеннями // Тези доповідей науково-технічної конференції “Досвід розробки та застосування прикладо-технологічних САПР мікроелектроніки”. – Част. 2. – Львів. – 1995. – С. 147. download
 5. Савула Я.Г., Чапля Є.Я., Кухарський В.М., Ковалів Р.А. Чисельне моделювання тепломасопереносу в середовищах з мікронеоднорідностями // Тези доповідей всеукраїнської наукової конф. “Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях”. – Львів. – 1995. – С. 75. download
 6. Савула Я.Г., Третяк К.Р., Кухарський В.М. Методика розробки карт сучасних градієнтів сучасних вертикальних рухів земної кори (СГВРЗК) // Тези доповідей міжнародного симпозіуму “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища”. – Алушта. – 1996. download
 7. Савула Я.Г., Третяк К.Р. Кухарський В.М. Методика розробки карт сучасних градієнтів вертикальних рухів земної кори (СГВРЗК) // Тези доповідей всеукраїнської наукової конф. “Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях”. – Львів. – 1996. download
 8. Savula Ya., Tretiak K.R., Koukharskyi V.M. A techniques for creation of maps of current gradients of earth crust vertical shifts // European Geophysical Society. Annales Geophy­sicae. Part 1., Supplement 1 to Volume 15. – Vienna, Austria. – 1997. download
 9. Савула Я., Мандзак Т., Кухарський В. Числове дослідження процесів поширення субстанції у неоднорідних пористих середовищах // Тези доповідей міжнародної конференції “Проблеми чисельного аналізу і прикладної математики”. – Львів. – 2004. – С. 67-68. download
 10. Савула Я., Мандзак Т., Кухарський В. Числовий аналіз полівимірних крайових задач адвекції-дифузії у середовищах з тонкими включеннями // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Т. 1. – Львів. – 2006. – С. 102-103. download
 11. Гончарук В.Є., Кухарський В.М., Савула Я.Г., Торський А.Р., Чапля Є.Я. Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “І-й всеукраїнський з’їзд екологів”. – Вінниця: Універсум. – 2006. – С. 75. download
поступить в ВУЗы Австрии Подробности обучение за рубежом у нас на сайте. 1001bilet.ua/2196-egor_krid.html