Публікації: Кухарський Віталій Михайлович

Статті

 1. Савула Я.Г., Чапля Є.Я., Кухарський В.М. Чисельне моделювання тепломасопереносу через тонкий криволінійний шар // Доповіді Академії Наук України. – 1995. – № 11. – С. 30-34. download
 2. Savula Ya.H., Koukharskyi V.M., Chaplia Ye.Ya. Numerical Analysis of Advection-Diffusion in the continuum with thin canal // Numerical Heat Transfer. Part A. – 1998. – 33 (3). – P. 341-351. download
 3. Кухарський В., Савула Я. Дослідження варіаційних задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими неоднорідностями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2000. Вип. 2. – С. 155-162. download
 4. Савула Я.Г., Чапля Є.Я., Кухарський В.М. Чисельне моделювання конвективного теплопереносу в середовищі з тонким капіляром // Вісник Львівського університету. Сер. Мех.-мат. – 1995. – Вип. 41. – С. 101-105. download
 5. Кухарський В.М., Савула Я.Г. Використання проекційно-сіткових методів до розв’язання задач адвекції-дифузії у тонких криволінійних каналах // Вісник Львівського університету. Сер. Мех.-мат. – 1998. – Вип. 50. – С. 148-152. download
 6. Дяконюк Л., Кухарський В., Савула Я. Математичне моделювання процесів теплопровідності у багатошарових середовищах із тонкими включеннями // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – 2000. – Т. 1. – С. 212-215. download
 7. Кухарський В.М., Савула Я.Г., Копитко М.Ф. Чисельне дослідження задач адвекції-дифузії у середовищах із включеними тонкими криволінійними шарами // Волинський математичний вісник. – 2001. – Вип. 8. – С. 86-92. download
 8. Кухарський В.М., Савула Я.Г., Головач Н.П. Стабілізація розв’язків задач адвекції-дифузії з великими числами Пекле, отриманих засобами методу скінченних елементів // Моделювання та інформаційні технології. – 2002. – Вип. 15. – С. 3-14. download
 9. Копитко М.Ф., Кухарський В.М., Савула Я.Г. Математичне моделювання та числове дослідження процесів у пористих середовищах // Моделювання та інформаційні технології. – 2002. – Вип. 19. – С. 192-198. download
 10. Савула Я.Г., Копитко М.Ф., Кухарський В.М., Дяконюк Л.М. Числові схеми на основі МСЕ для розв’язування задач адвекції-дифузії в неоднорідних середовищах // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – 2003. – С. 186-188. download
 11. Савула Я.Г., Мандзак Т.І., Кухарський В.М., Дяконюк Л.М. Числове дослідження процесів поширення субстанції у неоднорідних пористих середовищах // Механіка середовища, методи комп’ютерних наук та моделювання. – 2004. – T. 1. – С. 55-64. download
 12. Кухарська Н.П., Кухарський В.М. Математичне моделювання напружено-деформованого стану конструкцій // Пожежна безпека. – 2004. № 4. – С. 131-137. download
 13. Бурак Я.Й., Чапля Є.Я., Кондрат В.Ф., Савула Я.Г., Нагірний Т.С., Грицина О.Р., Чернуха О.Ю., Мороз Г.І., Копитко М.Ф., Кухарський В.М., Червінка К.А., Боженко Б.Л., Дяконюк Л.М. Фізико-математичне моделювання та дослідження нерівноважних процесів у деформівних локально-неоднорідних багатокомпонентних твердих тілах // Фундаментальні орієнтири науки. Збірник статей за матеріалами проектів ДФФД. Київ: Академперіодика. – 2005. – С. 103-119. download
 14. Кухарський В.М., Тиличко Л.Р., Сулим Р.І., Кухарська Н.П. Числове розв’язування двовимірних нестаціонарних задач адвекції-дифузії на прямокутній області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2006. – Вип.  11. – С. 185-192. download
 15. Кухарський В.М., Кухарська Н.П., Савула Я.Г., Мандзак Т.І. Фізико-математичне моделювання процесів тепломасоперенесення в середовищах із включеними тонкими шарами // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – Т. 11, № 3. – С. 145-152. download
 16. Кухарський В.М., Кухарська Н.П., Савула Я.Г. Використання гетерогенних математичних моделей до розв’язування задач тепломасоперенесення в середовищах із тонкими неоднорідностями // Фізикоматематичне моделювання та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 4. – С. 132-141. download
 17. Гончарук В.Є., Кухарська Н.П., Кухарський В.М., Савула.Я.Г., Торський А.Р., Чапля Є.Я. Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2007. – № 4. – С. 90-93. download
 18. Cавула Я.Г., Мандзак Т.І., Кухарський В.М. Числовий аналіз різновимірних крайових задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими включеннями // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 8. – С. 149-156. download

Тези доповідей конференцій

 1. Кухарський В.М., Головач Н.П.Комбінований підхід до розв’язування задач адвекції-дифузії в шарі ґрунту з тонким каналом // Збірник тез міжнародного симпозіуму “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища”. – Алушта. – 1996. – С. 55. download
 2. Савула Я.Г., Кухарський В.М. Математичне моделювання тепломасопереносу в середовищах з тонкими неоднорідностями // Тези доповідей всеукраїнської наукової конф. “Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях”. – Львів. – 1994. – С. 74. download
 3. Савула Я.Г., Чапля Є.Я., Кухарський В.М. Чисельний аналіз адвекції-дифузії в середовищі з тонким каналом // Тези доповідей міжнародної конференції “Теорія апроксимацій та чисельні методи”. – Рівне. – 1996. – С. 69. download
 4. Савула Я.Г., Чапля Є.Я., Кухарський В.М. Математичні моделі теплопровідності в середовищах з тонкими покриттями і включеннями // Тези доповідей науково-технічної конференції “Досвід розробки та застосування прикладо-технологічних САПР мікроелектроніки”. – Част. 2. – Львів. – 1995. – С. 147. download
 5. Савула Я.Г., Чапля Є.Я., Кухарський В.М., Ковалів Р.А. Чисельне моделювання тепломасопереносу в середовищах з мікронеоднорідностями // Тези доповідей всеукраїнської наукової конф. “Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях”. – Львів. – 1995. – С. 75. download
 6. Савула Я.Г., Третяк К.Р., Кухарський В.М. Методика розробки карт сучасних градієнтів сучасних вертикальних рухів земної кори (СГВРЗК) // Тези доповідей міжнародного симпозіуму “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища”. – Алушта. – 1996. download
 7. Савула Я.Г., Третяк К.Р. Кухарський В.М. Методика розробки карт сучасних градієнтів вертикальних рухів земної кори (СГВРЗК) // Тези доповідей всеукраїнської наукової конф. “Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях”. – Львів. – 1996. download
 8. Savula Ya., Tretiak K.R., Koukharskyi V.M. A techniques for creation of maps of current gradients of earth crust vertical shifts // European Geophysical Society. Annales Geophy­sicae. Part 1., Supplement 1 to Volume 15. – Vienna, Austria. – 1997. download
 9. Савула Я., Мандзак Т., Кухарський В. Числове дослідження процесів поширення субстанції у неоднорідних пористих середовищах // Тези доповідей міжнародної конференції “Проблеми чисельного аналізу і прикладної математики”. – Львів. – 2004. – С. 67-68. download
 10. Савула Я., Мандзак Т., Кухарський В. Числовий аналіз полівимірних крайових задач адвекції-дифузії у середовищах з тонкими включеннями // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Т. 1. – Львів. – 2006. – С. 102-103. download
 11. Гончарук В.Є., Кухарський В.М., Савула Я.Г., Торський А.Р., Чапля Є.Я. Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “І-й всеукраїнський з’їзд екологів”. – Вінниця: Універсум. – 2006. – С. 75. download
поставки из китая Шоу на свадьбу даст возможность хорошо отдохнуть на Вашем празднике. Чехлы для мобильных телефонов совместимость iphone заказ чехлов для iphone 4. Nordstrom coupon Самые продвинутые автолаки которые мы используем у себя в мастерской это конечно брюлекс.